RLM Release Management Exceptions

Description
Categories: BI Publisher
Application: Release Management
Source: Release Management Exceptions Report (XML)
Short Name: RLMDPDER_XML
DB package: RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG
SELECT	e.exception_id		exception_id,
	e.request_id		request_id,
	substrb(e.cust_name_ext, 1, 60)		customer_name,
	e.ece_tp_translator_code    	trading_partner,
    	e.ece_tp_location_code_ext     	tp_location,
    	e.schedule_reference_num     	schedule_num,
    	e.schedule_type         	schedule_type,
    	e.schedule_purpose		schedule_purpose,
    	e.schedule_source        	schedule_source,
	e.horizon_start_date		horizon_start_date,
	to_char(e.horizon_end_date,'DD-MON-YY')		horizon_end_date,
 	e.sched_generation_date    	sched_generation_date,
	e.schedule_line_number	schedule_line_num,
	e.cust_ship_from_org_ext    	ship_from,
    	e.cust_ship_to_ext       	ship_to,
    	e.customer_item_ext       	customer_item,
	e.inventory_item		inventory_item,
    	e.item_detail_type       	item_detail_type,
    	e.item_detail_subtype      	item_detail_subtype,
    	e.item_detail_quantity     	item_detail_quantity,
    	e.qty_type_code         	qty_type_code,
    	e.interface_header_id      	interface_header_id,
    	e.interface_line_id       	interface_line_id,
    	e.schedule_header_id      	schedule_header_id,
    	e.schedule_line_id       	schedule_line_id,
	e.start_date_time		start_date_time,
	e.message_text		message_text,
	e.order_header_id		order_header_id,
	e.order_line_id		order_line_id,
	e.exception_level		exception_severity,
	e.creation_date		creation_date,
	e.cust_intermd_shipto_ext	sched_intermd_shipto,
	e.cust_bill_to_ext		sched_billto,
	e.cust_uom_ext		sched_cust_uom,
	e.cust_job_number		sched_cust_job,
	e.customer_prod_seq_num	sched_cust_prod_seq,
	e.cust_model_serial_num	sched_model_serial,
	TO_DATE(null)		sched_request_date,
	TO_DATE(null)		sched_schedule_date,
	e.item_detail_quantity	sched_order_quantity,
	TO_DATE(null)		sched_primary_quantity,
	TO_CHAR(null)		sched_cust_po,
	TO_CHAR(null)		sched_record_year,
	TO_CHAR(null)		sched_prod_line,
	TO_CHAR(null)		sched_dock_code,
	TO_NUMBER(null)		oe_order_number,
	TO_NUMBER(null)		order_type_id,
	TO_NUMBER(null)		oe_line_number,
	TO_NUMBER(null)		order_quantity,
	TO_DATE(null)		order_request_date,
	TO_DATE(null)		order_ship_date,	
	TO_NUMBER(null)		order_ship_quantity,
	TO_NUMBER(null)		order_cancel_quantity,
	TO_CHAR(null)		order_cust_po,
	TO_CHAR(null)		order_record_year,
	TO_CHAR(null)		order_cust_uom,
	TO_CHAR(null)		order_prod_line,
	TO_CHAR(null)		order_dock_code,
	TO_CHAR(null)		order_prod_seq,
	TO_CHAR(null)		order_cust_job,
	TO_CHAR(null)		order_model_serial,
	NVL(msg.message_category,0)	message_category,
	NVL(msg.message_category_desc, lu.meaning)	message_category_desc,
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_typeformula(e.schedule_type) CF_schedule_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_purposeformula(e.schedule_purpose) CF_schedule_purpose, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_sourceformula(e.schedule_source) CF_schedule_source, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_order_typeformula(TO_NUMBER ( null )) CF_order_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_typeformula(e.item_detail_type) CF_item_detail_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_subtypeformula(e.item_detail_subtype) CF_item_detail_subtype, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_quantity_typeformula(e.qty_type_code) CF_quantity_type
	FROM	rlm_demand_exceptions	e,
	rlm_message_category_v	msg,
	fnd_lookup_values		lu
 WHERE	e.order_header_id IS NULL
 AND	e.order_line_id IS NULL
 AND  e.interface_header_id IS NULL
 AND  e.schedule_header_id IS NULL
 AND	e.message_name 	= msg.message_name
 AND	lu.lookup_type = 'RLM_MESSAGE_CATEGORY'
 AND	lu.lookup_code = '1'
 AND  lu.view_application_id = 0
 AND  lu.meaning = nvl(msg.message_category_desc, lu.meaning)
 &p_where_clause
 &p_where_clause2
 UNION
SELECT	e.exception_id		exception_id,
	e.request_id		request_id,
	substrb(e.cust_name_ext, 1, 60)		customer_name,
	e.ece_tp_translator_code    	trading_partner,
    	e.ece_tp_location_code_ext     	tp_location,
    	e.schedule_reference_num     	schedule_num,
    	e.schedule_type         	schedule_type,
    	e.schedule_purpose		schedule_purpose,
    	e.schedule_source        	schedule_source,
	e.horizon_start_date		horizon_start_date,
	to_char(e.horizon_end_date,'DD-MON-YY')		horizon_end_date,
 	e.sched_generation_date    	sched_generation_date,
	e.schedule_line_number	schedule_line_num,
	e.cust_ship_from_org_ext    	ship_from,
    	e.cust_ship_to_ext       	ship_to,
    	e.customer_item_ext       	customer_item,
	e.inventory_item		inventory_item,
    	e.item_detail_type       	item_detail_type,
    	e.item_detail_subtype      	item_detail_subtype,
    	e.item_detail_quantity     	item_detail_quantity,
    	e.qty_type_code         	qty_type_code,
    	e.interface_header_id      	interface_header_id,
    	e.interface_line_id       	interface_line_id,
    	e.schedule_header_id      	schedule_header_id,
    	e.schedule_line_id       	schedule_line_id,
	e.start_date_time		start_date_time,
	e.message_text		message_text,
	e.order_header_id		order_header_id,
	e.order_line_id		order_line_id,
	e.exception_level		exception_severity,
	e.creation_date		creation_date,
	e.cust_intermd_shipto_ext	sched_intermd_shipto,
	e.cust_bill_to_ext		sched_billto,
	e.cust_uom_ext		sched_cust_uom,
	e.cust_job_number		sched_cust_job,
	e.customer_prod_seq_num	sched_cust_prod_seq,
	e.cust_model_serial_num	sched_model_serial,
	TO_DATE(null)		sched_request_date,
	TO_DATE(null)		sched_schedule_date,
	e.item_detail_quantity	sched_order_quantity,
	TO_DATE(null)		sched_primary_quantity,
	TO_CHAR(null)		sched_cust_po,
	TO_CHAR(null)		sched_record_year,
	TO_CHAR(null)		sched_prod_line,
	TO_CHAR(null)		sched_dock_code,
	TO_NUMBER(null)		oe_order_number,
	TO_NUMBER(null)		order_type_id,
	TO_NUMBER(null)		oe_line_number,
	TO_NUMBER(null)		order_quantity,
	TO_DATE(null)		order_request_date,
	TO_DATE(null)		order_ship_date,	
	TO_NUMBER(null)		order_ship_quantity,
	TO_NUMBER(null)		order_cancel_quantity,
	TO_CHAR(null)		order_cust_po,
	TO_CHAR(null)		order_record_year,
	TO_CHAR(null)		order_cust_uom,
	TO_CHAR(null)		order_prod_line,
	TO_CHAR(null)		order_dock_code,
	TO_CHAR(null)		order_prod_seq,
	TO_CHAR(null)		order_cust_job,
	TO_CHAR(null)		order_model_serial,
	NVL(msg.message_category,0)	message_category,
	NVL(msg.message_category_desc, lu.meaning)	message_category_desc, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_typeformula(e.schedule_type) CF_schedule_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_purposeformula(e.schedule_purpose) CF_schedule_purpose, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_sourceformula(e.schedule_source) CF_schedule_source, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_order_typeformula(TO_NUMBER ( null )) CF_order_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_typeformula(e.item_detail_type) CF_item_detail_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_subtypeformula(e.item_detail_subtype) CF_item_detail_subtype, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_quantity_typeformula(e.qty_type_code) CF_quantity_type
	FROM  rlm_demand_exceptions  e,
    rlm_message_category_v msg,
    fnd_lookup_values       lu,
    rlm_schedule_headers_all rlm
 WHERE e.order_header_id IS NULL
 AND  e.order_line_id IS NULL
 AND  e.message_name = msg.message_name
 AND  lu.lookup_type = 'RLM_MESSAGE_CATEGORY'
 AND  lu.lookup_code = '1'
 AND  lu.view_application_id = 0
 AND  lu.meaning = nvl(msg.message_category_desc, lu.meaning)
 and  e.request_id = rlm.request_id
 and  e.interface_header_id = rlm.interface_header_id
 and  rlm.org_id = :CP_Org_id
 and  rlm.process_status = 5
 &p_where_clause
 &p_where_clause2
 UNION
SELECT	e.exception_id		exception_id,
	e.request_id		request_id,
	substrb(e.cust_name_ext, 1, 60)		customer_name,
	e.ece_tp_translator_code    	trading_partner,
    	e.ece_tp_location_code_ext     	tp_location,
    	e.schedule_reference_num     	schedule_num,
    	e.schedule_type         	schedule_type,
    	e.schedule_purpose		schedule_purpose,
    	e.schedule_source        	schedule_source,
	e.horizon_start_date		horizon_start_date,
	to_char(e.horizon_end_date,'DD-MON-YY')		horizon_end_date,
 	e.sched_generation_date    	sched_generation_date,
	e.schedule_line_number	schedule_line_num,
	e.cust_ship_from_org_ext    	ship_from,
    	e.cust_ship_to_ext       	ship_to,
    	e.customer_item_ext       	customer_item,
	e.inventory_item		inventory_item,
    	e.item_detail_type       	item_detail_type,
    	e.item_detail_subtype      	item_detail_subtype,
    	e.item_detail_quantity     	item_detail_quantity,
    	e.qty_type_code         	qty_type_code,
    	e.interface_header_id      	interface_header_id,
    	e.interface_line_id       	interface_line_id,
    	e.schedule_header_id      	schedule_header_id,
    	e.schedule_line_id       	schedule_line_id,
	e.start_date_time		start_date_time,
	e.message_text		message_text,
	e.order_header_id		order_header_id,
	e.order_line_id		order_line_id,
	e.exception_level		exception_severity,
	e.creation_date		creation_date,
	e.cust_intermd_shipto_ext	sched_intermd_shipto,
	e.cust_bill_to_ext		sched_billto,
	e.cust_uom_ext		sched_cust_uom,
	e.cust_job_number		sched_cust_job,
	e.customer_prod_seq_num	sched_cust_prod_seq,
	e.cust_model_serial_num	sched_model_serial,
	TO_DATE(null)		sched_request_date,
	TO_DATE(null)		sched_schedule_date,
	e.item_detail_quantity	sched_order_quantity,
	TO_DATE(null)		sched_primary_quantity,
	TO_CHAR(null)		sched_cust_po,
	TO_CHAR(null)		sched_record_year,
	TO_CHAR(null)		sched_prod_line,
	TO_CHAR(null)		sched_dock_code,
	TO_NUMBER(null)		oe_order_number,
	TO_NUMBER(null)		order_type_id,
	TO_NUMBER(null)		oe_line_number,
	TO_NUMBER(null)		order_quantity,
	TO_DATE(null)		order_request_date,
	TO_DATE(null)		order_ship_date,	
	TO_NUMBER(null)		order_ship_quantity,
	TO_NUMBER(null)		order_cancel_quantity,
	TO_CHAR(null)		order_cust_po,
	TO_CHAR(null)		order_record_year,
	TO_CHAR(null)		order_cust_uom,
	TO_CHAR(null)		order_prod_line,
	TO_CHAR(null)		order_dock_code,
	TO_CHAR(null)		order_prod_seq,
	TO_CHAR(null)		order_cust_job,
	TO_CHAR(null)		order_model_serial,
	NVL(msg.message_category,0)	message_category,
	NVL(msg.message_category_desc, lu.meaning)	message_category_desc, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_typeformula(e.schedule_type) CF_schedule_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_purposeformula(e.schedule_purpose) CF_schedule_purpose, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_sourceformula(e.schedule_source) CF_schedule_source, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_order_typeformula(TO_NUMBER ( null )) CF_order_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_typeformula(e.item_detail_type) CF_item_detail_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_subtypeformula(e.item_detail_subtype) CF_item_detail_subtype, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_quantity_typeformula(e.qty_type_code) CF_quantity_type
	FROM rlm_demand_exceptions  e,
    rlm_message_category_v msg,
    fnd_lookup_values       lu,
    rlm_interface_headers_all rlm
 WHERE e.order_header_id IS NULL
 AND  e.order_line_id IS NULL
 AND  e.message_name = msg.message_name
 AND  lu.lookup_type = 'RLM_MESSAGE_CATEGORY'
 AND  lu.lookup_code = '1'
 AND  lu.view_application_id = 0
 AND  lu.meaning = nvl(msg.message_category_desc, lu.meaning)
 and  e.request_id = rlm.request_id
 and  e.interface_header_id = rlm.header_id
 and  rlm.org_id = :CP_Org_id
 &p_where_clause
 &p_where_clause2
 UNION
SELECT	e.exception_id		exception_id,
	e.request_id		request_id,
	substrb(e.cust_name_ext, 1, 60)		customer_name,
	e.ece_tp_translator_code    	trading_partner,
    	e.ece_tp_location_code_ext     	tp_location,
    	e.schedule_reference_num     	schedule_num,
    	e.schedule_type         	schedule_type,
    	e.schedule_purpose		schedule_purpose,
    	e.schedule_source        	schedule_source,
	e.horizon_start_date		horizon_start_date,
	to_char(e.horizon_end_date,'DD-MON-YY')		horizon_end_date,
 	e.sched_generation_date    	sched_generation_date,
	e.schedule_line_number	schedule_line_num,
	e.cust_ship_from_org_ext    	ship_from,
    	e.cust_ship_to_ext       	ship_to,
    	e.customer_item_ext       	customer_item,
	e.inventory_item		inventory_item,
    	e.item_detail_type       	item_detail_type,
    	e.item_detail_subtype      	item_detail_subtype,
    	e.item_detail_quantity     	item_detail_quantity,
    	e.qty_type_code         	qty_type_code,
    	e.interface_header_id      	interface_header_id,
    	e.interface_line_id       	interface_line_id,
    	e.schedule_header_id      	schedule_header_id,
    	e.schedule_line_id       	schedule_line_id,
	e.start_date_time		start_date_time,
	e.message_text		message_text,
	e.order_header_id		order_header_id,
	e.order_line_id		order_line_id,
	e.exception_level		exception_severity,
	e.creation_date		creation_date,
	e.cust_intermd_shipto_ext	sched_intermd_shipto,
	e.cust_bill_to_ext		sched_billto,
	e.cust_uom_ext		sched_cust_uom,
	e.cust_job_number		sched_cust_job,
	e.customer_prod_seq_num	sched_cust_prod_seq,
	e.cust_model_serial_num	sched_model_serial,
	TO_DATE(null)		sched_request_date,
	TO_DATE(null)		sched_schedule_date,
	e.item_detail_quantity	sched_order_quantity,
	TO_DATE(null)		sched_primary_quantity,
	TO_CHAR(null)		sched_cust_po,
	TO_CHAR(null)		sched_record_year,
	TO_CHAR(null)		sched_prod_line,
	TO_CHAR(null)		sched_dock_code,
	oh.order_number		oe_order_number,
	oh.order_type_id		order_type_id,
	TO_NUMBER(null)		oe_line_number,
	TO_NUMBER(null)		order_quantity,
	TO_DATE(null)		order_request_date,
	TO_DATE(null)		order_ship_date,	
	TO_NUMBER(null)		order_ship_quantity,
	TO_NUMBER(null)		order_cancel_quantity,
	TO_CHAR(null)		order_cust_po,
	TO_CHAR(null)		order_record_year,
	TO_CHAR(null)		order_cust_uom,
	TO_CHAR(null)		order_prod_line,
	TO_CHAR(null)		order_dock_code,
	TO_CHAR(null)		order_prod_seq,
	TO_CHAR(null)		order_cust_job,
	TO_CHAR(null)		order_model_serial,
	NVL(msg.message_category,0)	message_category,
	NVL(msg.message_category_desc, lu.meaning)	message_category_desc,
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_typeformula(e.schedule_type) CF_schedule_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_purposeformula(e.schedule_purpose) CF_schedule_purpose, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_sourceformula(e.schedule_source) CF_schedule_source, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_order_typeformula(TO_NUMBER ( null )) CF_order_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_typeformula(e.item_detail_type) CF_item_detail_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_subtypeformula(e.item_detail_subtype) CF_item_detail_subtype, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_quantity_typeformula(e.qty_type_code) CF_quantity_type
FROM	rlm_demand_exceptions	e,
	oe_order_headers_all		oh,	
	rlm_message_category_v	msg,
	fnd_lookup_values		lu
WHERE	e.order_header_id IS NOT NULL
AND	e.order_line_id IS NULL
AND	oh.header_id(+) = e.order_header_id
and   oh.org_id = :CP_Org_id
AND	e.message_name 	= msg.message_name
AND	lu.lookup_type = 'RLM_MESSAGE_CATEGORY'
AND	lu.lookup_code = '1'
AND   lu.view_application_id = 0
AND   lu.meaning = nvl(msg.message_category_desc, lu.meaning)
&p_where_clause
&p_where_clause1
UNION
SELECT	e.exception_id		exception_id,
	e.request_id		request_id,
	substrb(e.cust_name_ext, 1, 60)		customer_name,
	e.ece_tp_translator_code    	trading_partner,
    	e.ece_tp_location_code_ext     	tp_location,
    	e.schedule_reference_num     	schedule_num,
    	e.schedule_type         	schedule_type,
    	e.schedule_purpose		schedule_purpose,
    	e.schedule_source        	schedule_source,
	e.horizon_start_date		horizon_start_date,
	to_char(e.horizon_end_date,'DD-MON-YY')		horizon_end_date,
 	e.sched_generation_date    	sched_generation_date,
	e.schedule_line_number	schedule_line_num,
	e.cust_ship_from_org_ext    	ship_from,
    	e.cust_ship_to_ext       	ship_to,
    	e.customer_item_ext       	customer_item,
	e.inventory_item		inventory_item,
    	e.item_detail_type       	item_detail_type,
    	e.item_detail_subtype      	item_detail_subtype,
    	e.item_detail_quantity     	item_detail_quantity,
    	e.qty_type_code         	qty_type_code,
    	e.interface_header_id      	interface_header_id,
    	e.interface_line_id       	interface_line_id,
    	e.schedule_header_id      	schedule_header_id,
    	e.schedule_line_id       	schedule_line_id,
	e.start_date_time		start_date_time,
	e.message_text		message_text,
	e.order_header_id		order_header_id,
	e.order_line_id		order_line_id,
	e.exception_level		exception_severity,
	e.creation_date		creation_date,
	e.cust_intermd_shipto_ext	sched_intermd_shipto,
	e.cust_bill_to_ext		sched_billto,
	e.cust_uom_ext		sched_cust_uom,
	e.cust_job_number		sched_cust_job,
	e.customer_prod_seq_num	sched_cust_prod_seq,
	e.cust_model_serial_num	sched_model_serial,
	TO_DATE(null)		sched_request_date,
	TO_DATE(null)		sched_schedule_date,
	e.item_detail_quantity	sched_order_quantity,
	TO_DATE(null)		sched_primary_quantity,
	TO_CHAR(null)		sched_cust_po,
	TO_CHAR(null)		sched_record_year,
	TO_CHAR(null)		sched_prod_line,
	TO_CHAR(null)		sched_dock_code,
	oh.order_number		oe_order_number,
	oh.order_type_id		order_type_id,	
	ol.line_number		oe_line_number,
	ol.ordered_quantity		order_quantity,
	ol.request_date		order_request_date,
	ol.schedule_ship_date		order_ship_date,	
	ol.shipped_quantity		order_ship_quantity,
	ol.cancelled_quantity		order_cancel_quantity,
	ol.cust_po_number		order_cust_po,
	ol.industry_attribute1		order_record_year,
	ol.industry_attribute8		order_cust_uom,
	ol.customer_production_line	order_prod_line,
	ol.customer_dock_code	order_dock_code,
	ol.cust_production_seq_num	order_prod_seq,
	ol.customer_job		order_cust_job,
	ol.cust_model_serial_number	order_model_serial,
	NVL(msg.message_category,0)	message_category,
	NVL(msg.message_category_desc, lu.meaning)	message_category_desc,
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_typeformula(e.schedule_type) CF_schedule_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_purposeformula(e.schedule_purpose) CF_schedule_purpose, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_schedule_sourceformula(e.schedule_source) CF_schedule_source, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_order_typeformula(TO_NUMBER ( null )) CF_order_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_typeformula(e.item_detail_type) CF_item_detail_type, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_item_detail_subtypeformula(e.item_detail_subtype) CF_item_detail_subtype, 
	RLM_RLMDPDER_XMLP_PKG.cf_quantity_typeformula(e.qty_type_code) CF_quantity_type
FROM	rlm_demand_exceptions	e,
	oe_order_headers_all		oh,
	oe_order_lines_all		ol,	
	rlm_message_category_v	msg,
	fnd_lookup_values		lu
WHERE	e.order_header_id IS NOT NULL
AND	e.order_line_id IS NOT NULL
AND	oh.header_id = e.order_header_id
AND	ol.line_id(+)= e.order_line_id
AND     oh.org_id = ol.org_id
AND     oh.org_id = :CP_Org_id
AND     e.message_name 	= msg.message_name
AND	lu.lookup_type = 'RLM_MESSAGE_CATEGORY'
AND	lu.lookup_code = '1'
AND   lu.view_application_id = 0
AND   lu.meaning = nvl(msg.message_category_desc, lu.meaning)
&p_where_clause
&p_where_clause1
ORDER BY 2 DESC,6 ASC,4 ASC,5 ASC,3 ASC,7 ASC,8 ASC,9 ASC,12 ASC,10 ASC,11 ASC,46 ASC,47 ASC,62 ASC,63 ASC , request_id desc , oe_order_number , schedule_line_num
Parameter Name SQL text Validation
From Request ID
 
LOV Oracle
To Request ID
 
LOV Oracle
External Ship-From
 
Char
From External Customer
 
Char
To Customer
 
Char
From Trading Partner
 
LOV Oracle
To Trading Partner
 
LOV Oracle
External Trading Partner Location
 
LOV Oracle
From External Customer Item
 
Char
To External Customer Item
 
Char
From Inventory Item
 
LOV Oracle
To Inventory Item
 
LOV Oracle
From Order Number
 
LOV Oracle
To Order Number
 
LOV Oracle
From Order Type
 
LOV Oracle
To Order Type
 
LOV Oracle
From Schedule Number
 
Char
To Schedule Number
 
Char
From Message Category
 
LOV Oracle
To Message Category
 
LOV Oracle
Exception Severity
 
LOV Oracle
Print Details
 
LOV Oracle
From Creation Date
 
Date
To Creation Date
 
Date
Sort by
 
LOV Oracle
Download
 
Blitz Report In Action
Blitz Report™

Blitz Report™ provides multiple benefits: